27 de juliol 2009

NOTA DE PREMSA DE LA COLLA ECOLOGISTA "LA CARRASCA", D´ALCOI.

La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció d'Alcoi ha expressat la seua oposició a la reforma del PGOU que va anunciar el passat divendres 24 de juliol el govern municipal. Els ecologistes consideren que la modificació proposada en un pas enrere injustificable: "la reforma elimina uns requisits que garantien una qualitat mínima per als espais lliures amb aparcaments subterranis; si s'elimina l'exigència d'una capa de terra de 0,80 metres a la mateixa rasant que el terreny circumdant és perquè es volen potenciar les obres dures, on els elements vegetals tenen poques possibilitas de créixer i d'incidir en l'entorn urbà perquè es troben confinats en cossiols i en parterres de poca profunditat. Les zones ajardinades són un element essencial per a la qualitat de vida de les zones urbanes, de manera que, si en lloc de millorar les seues condicions el govern municipal les empitjora, està empitjorant també l'habitabilitat de la ciutat".

Pel que fa al compliment de la sentència que obliga a reposar la zona verda de "La Rosaleda", La Carrasca lamenta l'actitud del PP, que s'obstina a no voler rectificar els seus errors: "la sentència no sols té en compte les qüestions relacionades amb l'ajardinament i l'arbratge, sinó que també declara que l'obra és il·legal perquè les entrades de l'aparcament ocupen la superfície de la plaça, perquè l'escalinata és una barrera arquitectònica i perquè la divisió de la plaça en dos nivells limita el seu ús com a zona verda (no hem d'oblidar que la sentència el que diu és que és l'aparcament s'ha d'adaptar a l'ús de la plaça com a zona verda, i no a l'inrevés). És per això que considerem que és imprescindible la demolició de la planta del pàrking que no és subterrània, però l'Ajuntament persisteix a no voler tocar res. En les reunions que hem mantingut, nosaltres hem insistit en la necessitat ineludible de depurar les responsabilitats pel que ha passat, tant les de les autoritats i tècnics municipals com les del mateix concessionari de l'obra, que és qui va redactar el projecte, però de moment no hem obtingut cap resposta positiva. En lloc de començar a treballar en aquesta qüestió, el govern municipal s'ha afanyat a iniciar la modificació a pitjor del pla general".

La Carrasca també apunta que la xifra de 6 milions d'euros avançada pel regidor Rafael Sanus no té cap fonament: "l'Ajuntament no ha elaborat encara cap pressupost i no sembla creïble que una obra que es va adjudicar per 4.109.550,92 euros ara coste 6.000.000,00 de remodelar." Els ecologistes proposen que la inversió milionària que l'Ajuntament i la Diputació volen destinar a la construcció de l'hotel en la Font Roja s'utilitze per a recuperar la zona verda de "La Rosaleda": "en lloc de gastar-se els diners en una actuació perjudicial per al Parc Nautrual de la Font Roja, haurien d'invertir en recuperar la zona verda que van destrossar en la ciutat, sense oblidar en cap moment que s'han de depurar les responsabilitats i exigir les indemnitzacions econòmiques corresponents".