03 de novembre 2009

XÚQUER VIU

El PP i el PSOE signen la pena de mort del riu Xúquer al no reconéixer que està sobreexplotat. El diputat del BLOC Enric Morera lamenta que els dos partits centralistes es posen d´acord per a rebutjar una Proposició No de Llei que va elaborar la plataforma Xúquer Viu, de la que s´havia fet ressò a les Corts Valencianes el BLOC, i que demanava que l´aigua que s´ha de transvasar des del Xúquer al Vinalopó no s´utilitze per a l´urbanisme desordenat ni per a fer negoci, com tant agrada fer al PP.
El BLOC demana que aquestes aigües siguen destinades exclusivament a substituir l´aigua extreta dels aqüífers sobreexplotats del Vinalopó, tal com diu la documentació oficial del projecte que es va remetre a la Unió Europea per tal d´aconseguir el cofinançament per valor de 120 milions d´euros.
Que la Generalitat Valenciana complisca les condicions que li va marcar la Unió Europea: acabar les infraestructures de modernització de regadius a la Ribera del Xúquer; aplicar les mesures necessàries per invertir la contaminació per nitrats a l´aqüífer Plana Sud de València; garantir la qualitat de l´aigua per al consum humà a les comarques de la Ribera del Xúquer, i garantir la qualitat de l´aigua que s´aboca a l´Albufera des de la depuradora de Pinedo.
Que es trasllade la sol.licitud de declaració de sobreexplotació dels aqüífers del Vinalopó i de la Manxa Oriental a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer com a garantia jurídica per a la recuperació d´aquests aqüífers.
Informació extreta de l´Infobloc Nacional del 30 d´octubre de 2009.