17 de novembre 2007

CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

A l´Estat espanyol, durant la legislatura de Zapatero, les emissions de CO2 a l´atmosfera s´han reduït un 4%. En principi es pot considerar com a una bona notícia, tenint en compte tres factors:
1. Han estat 4 anys de fort creixement econòmic, molt per damunt de la mitjana europea.
2. Hem patit un increment alarmant de la població, sense precedents en els darrers 25 anys.
3. Des de1990 (data que es pren com a base en el protocol de Kyoto), fins el final del manament del PP, les emissions de CO2 van pujar un 45%, mentre que el mateix protocol permetia només que aquesta pujada fos d´un 15%.
La conclusió és que la preocupació de la població per aquest problema mundial ha forçat el govern a prendre mesures, i que encara es deu anar més enllà. Cal subvencionar les energies renovables a nivell d´empreses i llars, crear centrals de producció d´energia solar, sense destruir espais agrícoles o forestals, aprofitant les teulades dels edificis urbans o industrials, i evitant que es seguisca construïnt de forma masiva, puix açò crearia més demanda. I encara més: evitant que alguns personatges que minimitzen el problema del canvi climàtic arriben mai al poder.
ENTRA EN LA WEB D´ECOLOGISTES EN ACCIÓ. ALLÍ TROBARÀS EL MANIFEST CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC.