10 d’agost 2009

QUÍ PROVOCA ELS INCENDIS?

La Carrasca-Ecologistes en Acció demana a la Conselleria de Medi Ambient que controle el compliment estricte de les normes de prevenció d'incendis en les obres de construcció de l'autovia
La normativa preveu que en dies de màxim perill d'incendis se suspenguen els treballs que puguen comportar un risc greu; també estableix mesures de control per a l'ús de maquinària i ferramentes (serres radials, soldadors, etc.)

La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció d'Alcoi ha sol·licitat a la Conselleria de Medi Ambient que assegure que en les obres de l'autovia central es compleixen estrictament les normes de prevenció d'incendis forestals en l'execució d'obres en terrenys forestals o en les àrees immediates.Segons l'Ajuntament d'Alcoi, enguany s'han produït ja tres incendis forestals com a conseqüència de les obres de construcció de la variant d'Alcoi i del tram del barranc de la Batalla. Davant d'aquesta situació, els ecologistes consideren que, més que declaracions de cara a la galeria, el que cal és que la Conselleria de Medi Ambient utilitze la seua capacitat inspectora i assegure l'aplicació de les normes preventives per part de l'empresa constructora. En cas contrari, s'hauria de sancionar els responsables de l'incompliment.Segons el Decret 7/2004, del Consell de la Generalitat, les obres públiques o privades que es duguen a terme en terrenys forestals o pròxims a aquests han de recollir en els seus plecs de condicions tècniques una sèrie de mesures de prevenció d'incendis forestals.Entre aquestes mesures, els ecologistes destaquen que durant els dies de nivell 3 de perillositat d'incendis s'han de suspendre cautelarment tots els treballs o les activitats que puguen comportar un risc greu.Així mateix, el Decret estableix quins són els mitjans tècnics i humans de prevenció d'incendis que han d'estar disponibles en els moments en què es produïsquen voladures, o quan s'utilitzen determinades ferramentes i màquinaria (aparells de soldadura, motoserres, serres radials, etc.).La Carrasca-Ecologistes en Acció recorda que en les al·legacions a l'estudi d'impacte ambiental del tram del barranc de la Batalla de l'autovia (i també en les del tram de la variant d'Alcoi) ja va insistir en aquest aspecte (1) . Tot i això, els ecologistes denuncien que, lamentablement, les avaluacions d'impacte ambiental han acabat convertint-se en un tràmit burocràtic més, sense que per part de les administracions hi haja cap voluntat per exigir-ne el compliment. A banda de les grans obres públiques, trobem al terme d'Alcoi molts altres exemples: el polígon Santiago Payà, la destrossa del Castellar, la urbanització de Serelles, etc.