19 d’agost 2009

PER UNA SOCIETAT SOSTENIBLE

1. Reconéixer que tots els éssers vius són interdependents i que tota forma de vida té valor, independentment de la seua utilitat per als éssers humans.
2. Acceptar que el dret a posseir, administrar i utilitzar els recursos naturals comporta el deure de prevenir els danys ambientals i protegir els drets de les persones.
3. Construir societats democràtiques que siguen justes, participatives, sostenibles i pacífiques.
4. Reconéixer que la llibertat d´acció de cada generació està condicionada per les necessitats de les generacions futures.
5. Administrar l´ús dels recursos renovables com l´aigua, el sòl, els productes forestals i la vida marina de forma que no se n´excedisquen les possibil.litats de regeneració i que es protegisca la salut dels ecosistemes.
6. Adoptar models de producció, consum i reproducció que salvaguarden les capacitats regeneratives de la Terra, els drets humans i el benestar comú.
7. Garantir el dret a l´aigua potable, l´aire net, la suficiència alimentària, la terra incontaminada, l´habitatge i el sanejament segur, assignant-hi els recursos nacionals i internacionals que calguen a tots els éssers humans.
8. Assegurar que les institucions i activitats econòmiques, en tots els àmbits, promoguen el desenvolupament humà de manera equilibrada i sostenible.
Extret del calendari 2008 del Centre Cultural Castellut.