19 d’octubre 2008

LA FONT ROJA EN LA TARDORUs mostre unes fotos del Parc Natural de la Font Roja, fetes el 16 d´octubre, on podem contemplar tota la varietat de colors tardorals del bosc de fulla caduca.