06 de març 2009

ENQUESTA

Us propose una nova enquesta. Algunes veus, no només des dels partits i mitjans de comunicació conservadors, davant la crisi energètica, la dependència d´un petroli cada vegada més pròxim al seu esgotament, i a llarg termini més car, tornen a proposar l´energia nuclear com alternativa a la tèrmica, a hores d´ara la que major pes té en la producció total. L´energia tèrmica, abans produïda mitjançant la combustió de carbó, i ara de petroli o de gas natural, provoca emissions de gasos contaminants i d´efecte hivernacle. L´energia nuclear, després de la catàstrofe de Txornòbil, ja ens ha mostrat els efectes que pot tenir, i a més a més produeix residus radioactius que poden tenir un perill potencial durant centenars o milers d´anys. Tot i que són soterrats i coberts de formigó, tots sabem que l´escorça terrestre no és totalment estable, que poden haver moviments sísmics o erosius que l´esquarteren, i tota seguretat és poca. Però el món exigeix cada vegada més energia elèctrica, i també cada vegada és més incert el seu subministrament. Existeixen alternatives, com l´energia solar, eòlica, biomasa... però el seu rendiment encara és molt millorable, i la ubicació de les centrals productores no sempre és respectuosa amb el medi ambient. Us anime a que voteu.