04 de juny 2008

XAPAPOTE AL PAÍS VALENCIÀ

Una taca de fuel de 4 quilòmetres d´ample ha estat amenaçant la platja valenciana de la Malva-Rosa. Afortunadament, aquesta taca ja està controlada, i cap porció d´ella ha arribat a la costa.
S´està investigant quí són els responsables d´aquest vessament.